Fotsoneterapi og troen på astralkroppen

 
Av Sven Weum MD PhD

Refleksologi, eller fotsoneterapi, utføres av svært mange alternative behandlere i Norge. Behandlingen fremstilles som helt ufarlig, men effektiv mot de fleste lidelser. Men det er mange som ikke vet at refleksologien bygger på nøyaktig den samme filosofien som akupunktur og at teorien bak behandlingen er taoisme og menneskesynet i New Age.

Historie
Fotsoneterapi skal ha vært praktisert i Kina i flere tusen år, og noen hevder at teknikken har vært brukt både av afrikanere, amerikanske indianere (1) og egyptere for mer enn fire tusen år siden (2). William Fitzgerald var utdannet lege og utviklet den "moderne" fotsoneterapien rundt forrige århundreskifte. Eunice Ingham er blitt kalt "den moderne refleksologiens mor" fordi hun utviklet et kart over føttene med soner som representerer forskjellige deler av kroppen (2).

Menneskesynet
Menneskesynet innen refleksologien er det samme som innenfor akupunkturen. I boken "The Art of Reflexology" kan vi lese: "Refleksologi har definitivt forbindelse med akupunktur, shiatsu og akupressur. I følge akupunkturen har kroppen tolv par meridianer, så vel som to spesielle meridianer som er kjent som kar. Disse utgjør sammen kroppens energisystem som arbeider for å bevare helsen i organismen. Disse meridianene er kanaler som energien i universet sirkulerer gjennom og holder universet og kroppen i harmoni med hverandre." Videre står det: "Refleksologer arbeider også med akupunktur- og akupressurpunkter, men bare med de som finnes på føttene" (2). På samme måte som i akupunkturen tror man at mennesket består av et fysisk legeme og et åndelig astrallegeme. Bindeleddet mellom disse to er eterkroppen som gjennomstrømmes av den åndelige energien Ch'i. Fitzgerald delte eterkroppen inn i ti soner i lengderetningen og hver sone ender i en finger og en tå.

Sykdom og refleksologi
Dougans og Ellis skriver: "Kroppen er et dynamisk energifelt. Kineserne oppdaget denne kraften - Ch'i - som sirkulerer langs tolv meridianer i kroppen" (2). Det okkulte menneskesynet hevder at helse er et resultat av at denne åndelige energien er i balanse. Når vi blir syke skyldes dette en blokkering i den åndelige energien, og behandlingen må derfor rettes mot dette. "For at den menneskelige organismen skal fungere med optimal kapasitet, må energien flyte uhindret og yin og yang energiene må utfylle hverandre. Refleksologi åpner kanalene for energien, slik at klienten får fysisk, følelsesmessig og mental energi. De spesifikke teknikkene for å trykke på føttene skaper kanaler for helbredende energi som sirkulerer til alle deler av kroppen" (2).

Føttenes betydning
Føttene har en helt spesiell betydning innen refleksologien. Dougans og Ellis skriver i sin bok: "Føttene representerer et mikrokosmos i kroppen, alle organer, kjertler og andre kroppsdeler finnes utlagt som et arrangement på føttene" (2). Videre heter det: "Føttene våre spiller en viktig rolle for vårt åndelige velvære. Føttene holder oss i kontakt med bakken og de er derfor bindeleddet mellom vårt jordiske og åndelige liv. De holder oss i kontakt med jorden bokstavelig og symbolsk. De er vår grunnvoll og fundament og vår kontakt med jorden og energiene som flyter gjennom den" (2).

Tolker Bibelen
Det er ikke grenser for hvordan enkelte refleksologer eller fotsoneterapeuter tolker Bibelen. Når Jesus vasker disiplenes føtter, brukes dette som et eksempel på føttenes åndelige betydning. Dougans og Ellis skriver i sin bok: "Hvis Jesus vasket disiplenes føtter, var det for å vise dem den ekstremt viktige koblingen mellom føttene og solar plexus" (2). Et annet sted i boken forklares det at solar plexus er et navn for "magens hjerne" eller et "senter for sympatiske ganglier". Hele hensikten med å vaske disiplenes føtter var i følge forfatterne å vekke åndelig energi i disiplene: "Men Jesu handling var fremfor alt ment å skulle vekke de konstruktive energiene i solar plexus hos disiplene."

Samme teori som kundalini yoga
Forfatterne av "The Art of Reflexology" viser at refleksologien har mye felles med yoga og østens meditasjonsteknikker. Innen den såkalte kundalini yogaen bygger man på teorien om en slumrende kraft eller slange som heter kundalini og ligger kveilet opp nederst i ryggsøylen. Målet med meditasjonen er å få denne til å reise seg og stige oppover langs ryggraden gjennom syv kraftsentra som kalles chakraer. Det høyeste kraftsenteret finnes over hodet og kalles kronechakraet. Bert Yoga Janson skriver i sin bok om hva som skjer under utøvelsen av yoga: "Enhver form for paranormal eller okkult evne er betinget av at kundalinikraften er begynt å bli aktivisert, og jo høyere denne kraften stiger opp gjennom eterkroppens forskjellige chakraer, desto høyere åndelige egenskaper er det som fremtrer hos mennesket" (3). Innen refleksologien lærer man at disse kraftsentraene gjentar seg selv nedover bena og at det høyeste kraftsenteret derfor finnes i fotsålene (2). Å stimulere fotsålene blir følgelig det samme som at kundalinikraften stiger helt opp over hodet. Dougans og Ellis skriver: "Kristus vasket disiplenes føtter i den hensikt å vekke kronechakraet over hodet, for å vekke de åndelige energiene" (2).

Ingen naturlig forklaring
Det er umulig å gi noen holdbar naturlig forklaring på en eventuell helbredende effekt av fotsoneterapi. Det finnes ingen nerver eller kanaler i fotsålene som kan gi noen fysiologisk forklaring på effekt av behandlingen. Faktum er at refleksologi ikke kan fungere uten åndelig kraft. Vi har religionsfrihet og ingen skulle hindres i å utøve sin egen religion, men det er ikke rett å late som om fotsoneterapi er en verdinøytral behandlingsmetode som bygger på vitenskapelige prinsipper. En muslim ville neppe oppsøke en hindu for å få løst sine åndelige problemer, og kristne burde heller ikke uten videre oppsøke terapeuter som bygger hele sin behandlingsfilosofi på en fremmed religion. Det burde ikke finnes noen tvil om hva som danner grunnlaget for refleksologi. Det er ikke vitenskap, det er religion.

 REFERANSER

1. Hill, Ann. Alternativ legekunst. En samlet oversikt. Dreyers forlag. Oslo 1981.

2. Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. The Art of Reflexology. Element Books Limited, Longmead, Shaftesbury, Dorset 1992.

3. Jonson, Bert Yoga. Yoga. Meditasjon. Reinkarnasjon. Grøndahl og søns forlag, Oslo 1974.